Dịch vụ lắp ráp


We can help

Chúng tôi có thể giúp

Hầu hết các sản phẩm của chúng tôi đi kèm với menu hướng dẫn để giúp bạn lắp ráp công cụ.

Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng một số công cụ phức tạp hơn trong lắp ráp so với những công cụ khác. Chỉ đối với những sản phẩm này, chúng tôi cung cấp dịch vụ lắp ráp với mức phí 15% giá sản phẩm.

Việc lắp ráp sản phẩm sẽ được thực hiện trong xưởng của chúng tôi và giao cho bạn theo cách lắp ráp. Sau khi lắp ráp, chúng tôi sẽ chạy thử nghiệm trên sản phẩm trước khi giao hàng để đảm bảo rằng nó hoạt động tốt.

Tính khả dụng của dịch vụ này sẽ được chỉ định tại thanh thả xuống tại trang mục của mỗi sản phẩm.

Bạn có thể dễ dàng đặt dịch vụ lắp ráp bằng cách chọn 'Dịch vụ lắp ráp' và đặt nó vào giỏ hàng của bạn cùng với các công cụ được chọn.

Dịch vụ lắp ráp không bao gồm các công trình điện.

Hãy thả chúng tôi một dòng để tìm hiểu thêm!

© Copyright 2019-2024 Cửa hàng dụng cụ DIY trực tuyến Việt Nam - Công cụ DIY. Thiết kế bởi Zozo